Wydział ArcheologiiDyson Perrins Building, Oxford, Wielka Brytania

Typ projektu:            Adaptacja i wnętrza
Inwestor:                   Oxford University
Powierzchnia:          1300m²
Faza:                           Koncepcja, PB, PW, realizacja