OFERTA

Oferta

Naszą ofertę kierujemy do inwestorów komercyjnych, proponując pełny serwis projektowy od A do Z. Zajmujemy się wielobranżowymi opracowaniami projektowymi, łącznie z uzgodnieniami, uzyskaniem właściwych opinii, zgód, ekspertyz w celu otrzymania pozwolenia na budowę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie zoptymalizować proces projektowy i zapewnić inwestorowi kompletny projekt wraz z opracowaniami branżowymi i odpowiednimi uzgodnieniami w minimalnym czasie.

Zakres działalności

Oferujemy usługi projektowe od obliczenia chłonności działki poprzez koncepcję architektoniczną, wielobranżową, projekt budowlany z nadzorami do projektu przetargowego i wykonawczego.

Dodatkowo współpracujemy ze sprawdzonymi zespołami projektantów branżowych, konsultantów środowiskowych i rzeczoznawców, co pozwala na skupienie odpowiedzialności projektowej w jednym ręku.

Zakres naszej działalności zawiera:

 • analizy chłonności terenu na podstawie planów miejscowych (MPZP)
 • koncepcje architektoniczne i wielobranżowe
 • uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • opracowanie dokumentacji przetargowej i wykonawczej
 • nadzory autorskie

W kwestiach formalnych związanych z pozwoleniem na budowę koordynujemy wszelkie czynności związane z uzyskiwaniem odpowiednich opinii, decyzji, ekspertyz wymaganych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zespół projektowy

Współpracujemy z:

 • sprawdzonymi zespołami branżowymi – projektantami konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i niskoprądowych, dróg
 • doświadczonymi rzeczoznawcami p.poż. i Sanepid
 • zespołami konsultantów środowiskowych w celu uzyskania decyzji środowiskowych na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) lub raportu środowiskowego

Zakres dodatkowy

Dodatkowo:

 • monitorujemy proces uzyskania pozwolenia na budowę w celu przyspieszenia procedur urzędowych
 • uzyskujemy warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) w przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
 • uzgadniamy projekty z rzeczoznawcami p.poż. i Sanepid
 • uzyskujemy wszelkie formalne opinie i decyzje lokalnych i wojewódzkich konserwatorów zabytków w przypadku budynków wpisanych do rejestru, jak i tych w gminnej ewidencji zabytków
 • koordynujemy uzyskanie ekspertyz p.poż. i sanitarnych w sytuacjach, kiedy warunki techniczne nie mogą zostać spełnione
 • koordynujemy uzyskanie map do celów projektowych

Ubezpieczenie

Całość usług projektowych objęta jest polisą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która obejmuje naszą działalność architektoniczną oraz projekty naszych podwykonawców.