Bartosz Kumor

Bartosz Kumor ukończył Wydział Architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach gdzie obronił pracę dyplomową: „Muzeum kinematografii – rewitalizacja terenów poprzemysłowych byłej fabryki ORWO (Original Wolfen) w Wolfen, Niemcy”.

Po zakończeniu studiów pracował przez 12 lat w pracowniach architektonicznych w Londynie i Oksfordzie w Wielkiej Brytanii: Chapman Taylor i Oxford Architects, uzyskując uprawnienia architektoniczne w School of Architecture, Oxford Brooks University. Po powrocie do Polski był partnerem (associate) w biurze Broadway Malyan w Warszawie, gdzie kierował kluczowymi projektami w Polsce, Wielkiej Brytanii i Abu-Dabi.

Obecnie prowadzi swoją autorską pracownię architektoniczną Omniforma Studio. Jest zarejestrowanym architektem z uprawnieniami w Polsce (IARP) oraz w Wielkiej Brytanii (ARB).

Prywatnie interesuje się muzyką jazzową, fotografią i sztukami plastycznymi. Hobbystycznie zajmuje się tłumaczeniem wydawnictw architektonicznych na język angielski.