INFO

OMNIFORMA studio

Pracownia OMNIFORMA studio, założona przez arch. Bartosza Kumora, bazuje na długoletnim doświadczeniu i znajomości lokalnego rynku budowlanego oraz zatrudnia doświadczonych architektów z uprawnieniami specjalności budowlanej bez ograniczeń. Dotychczasowy dorobek zawiera projekty komercyjne o zróżnicowanej funkcji, przeznaczeniu i skali.

Filozofia

Od pierwszego szkicu koncentrujemy się na symbiozie przyszłej formy budynku z jego funkcją i otoczeniem. Indywidualnie kształtując program użytkowy, tworzymy architekturę inspirowaną naturalną charakterystyką materiałów, czystymi formami i światłem. W celu uzyskania optymalnego rozwiązania staramy się uzyskać delikatną równowagę pomiędzy istniejącym kontekstem oraz kluczowymi elementami definiującymi projektowany obiekt.

Etos twórczy

Budynki i wnętrza projektowane przez OMNIFORMA studio dążą do wzbogacenia jakości życia ich użytkowników. Uważamy, że jakość architektury wpływa na indywidualne doznania osób w niej przebywających – jest to relacja polegająca na podświadomym doświadczaniu architektury. W naszych projektach staramy się, aby użytkownicy odbierali architekturę i wnętrza za pomocą wszystkich zmysłów. Ten cel osiągamy dzięki stosowaniu naturalnych „dotykowych” materiałów, subtelnej gry form ze światłem, zapewnieniu komfortu akustycznego, których rezultatem jest ponadczasowa realizacja.

Praktyka

Bazując naszą pracę projektową na długim doświadczeniu i znajomości lokalnego rynku budowlanego wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przyszłego użytkownika jak i budżetu inwestora. Dotychczasowy dorobek pracowni zawiera projekty różniące się nie tylko funkcją i przeznaczeniem budynku, ale również skalą, oraz typem inwestora – od klientów indywidualnych po komercyjnych. W celu zagwarantowania satysfakcjonującej realizacji projektu zgodnie z zamierzeniami zamawiającego, podejmujemy się nadzorów autorskich w trakcie prac budowlanych i wykończeniowych.

Ekologia

„Tylko architektura zgodna z naturą prezentuje autentyczną jakość”

Zgodnie z powyższym mottem propagujemy idee architektury ekologicznej – samowystarczalnej. Posiadamy dogłębną wiedzę w temacie wykorzystania nowych technologii stosowanych w architekturze w celu korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz stosowania rozwiązań przynoszących wymierne oszczędności związane z użytkowaniem budynku.

Pomimo coraz częstszego wykorzystywania kolektorów słonecznych, studni głębinowych czy systemów pasywnej wentylacji, „zielona architektura” pozostaje w cieniu głównego nurtu architektury. Proponujemy rozwiązania architektoniczne, które przy wysokiej efektywności działania nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego, a korzystając z jego rezerw, żyją z nim w symbiozie. Podczas projektowania dążymy do uzyskania najwyższych stopni certyfikacji BREEAM i LEED.