Cotex Office CenterPłock

Typ projektu:            Handlowy
Inwestor:                   Nowy Cotex
Powierzchnia:          18 300m²
Faza:                           Koncepcja