Hotel, biurowiecul. Dworcowa, Katowice

Typ projektu:            Hotel, biurowiec
Inwestor:                   Prywatny
Powierzchnia:          8000m²
Faza:                           Koncepcja